Kérdések és módszerek

A kvalitatív módszerekkel elsősorban olyan, általában nyílt kérdéseket tudunk megválaszolni, amelyeknél nem lehetséges előre felsorolni a válaszokat, vagy amelyeknél fontos, hogy árnyalatnyi különbségeket, az adott témával kapcsolatos attitűdöket is érzékeljünk. Módot adnak egy-egy kérdés alapos és mély feltárására, a „miért?” típusú kérdések megválaszolására. Eszközei, a személyes szakmai mélyinterjúk, a telefonos interjúk, illetve a csoportos interjúk arra szolgálnak, hogy:


A kvantitatív módszerek egyrészt a célcsoport egészére vonatkozóan statisztikailag pontos adatokat biztosítanak, másrészt a kérdezettek egyes csoportjait összehasonlíthatjuk egymással. Megfelelő mintavétellel reprezentálható a sokaság, és a kutatási eredmények megbízhatósága pontosan meghatározható. A kvantitatív módszereket arányok meghatározására, sorrendek felállítására, a sokaság rétegződéseinek kimutatására, az átlagos felhasználói, vásárlói mintázatok, vélemények vizsgálatára használjuk. Eszközei, az önkitöltős kérdőív és a kérdezőbiztosos lekérdezés a következő típusú feladatok teljesítésére alkalmasak:


A legtöbb kutatás során a két módszer (kvalitatív és kvantitatív) együttes alkalmazásával lehet a felmerült kérdéseket a legalaposabban megválaszolni.