Felhasználási feltételek

Az E-Build Információs és Tanácsadó Kft. (E-Build) tájékoztatja Önt, hogy az ebuild.hu weboldal (a továbbiakban: Oldal) látogatása és használata egyúttal a jelen Felhasználási feltételekben leírtak tudomásulvételét és elfogadását is jelenti.

Az Oldal használatának feltétele, hogy az ott található információkat és szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes, vagy az itt felsorolt feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. A szolgáltatásokat semmiféle olyan módon nem használhatja, amely az E-Build szervereinek sérülését, működési zavarát, túlterhelését vagy károsodását okozhatná, vagy más látogatókat akadályozna a szolgáltatások használatában.

Az E-Build nem tudja biztosítani, hogy az Oldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az E-Build nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket az Oldal nem megfelelő működése, üzemzavara, használatra való alkalmatlansága, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba okoz.

Az E-Build fenntartja a jogot, hogy az Oldalt bármikor, bármilyen formában módosítsa, vagy az Oldal részeinek vagy egészének elérhetőségét bármikor megszüntesse, vagy a tárolt adatokat a látogatók előzetes figyelmeztetése nélkül törölje. Az E-Build fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az Oldal látogatásának ingyenességét, vagy a szolgáltatásokat megszüntesse.

Az Oldalon szereplő, más (külső) weboldalakra mutató linkek (hivatkozások) mögött található tartalmak nem tartoznak az E-Build szerkesztése alá, így ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Az Oldal kizárólag a látogatók kényelme érdekében tartalmazza ezeket a linkeket, elhelyezésük semmilyen felelősséget nem keletkeztet.

Az E-Build természetesen mindent megtesz, de nem vállal felelősséget azért, hogy az Oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítsék az Ön elvárásait és várakozásait. Az E-Build az Oldal tartalmának összeállítása során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el, azonban előfordulhat, hogy az Oldalon publikált információk pontatlanok, vagy hibákat tartalmaznak. Az Oldal látogatói tudomásul veszik, hogy az információkat szükséges a felhasználás előtt részleteiben ellenőrizniük. A látogató által nem ellenőrzött információk használatához köthető esetleges károkért kizárólag a látogatót terheli felelősség. Az E-Build nem tehető felelőssé az Oldalon fellelhető információk használatából, vagy valamilyen információ hiányából származó közvetlen vagy közvetett kárért. Az E-Build minden, az Oldalon fellelhető információ felhasználásából eredő kárért kizárja a felelősségét.

Az E-Build és a látogatók az Oldal látogatásából, valamint az információk és a szolgáltatások használatából eredő esetleges vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 60 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a felek a viták eldöntését jogi útra terelik. A felek az ilyen vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Az E-Build fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. Ilyen esetekben az ebuild.hu nyitóoldalának fejlécében található üzenetdobozban tájékoztatja a látogatókat a változás tényéről.

A látogató az Oldal használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megismerte és elfogadja. Az Oldal minden további használatával elismeri, hogy minden egyes változtatás után továbbra is elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket. Az Oldal használatának további feltétele az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltak elfogadása. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat is olvassa el figyelmesen. Amennyiben Ön nem fogadja el a hatályos Felhasználási feltételekben, az Adatvédelmi nyilatkozatban vagy a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat, az E-Build felhívja, hogy haladéktalanul hagyja el az Oldalt.

A Felhasználási feltételekre, az Oldalra vagy szolgáltatásainak működésére vonatkozó kérdéseivel, észrevételeivel az info@ebuild.hu címre küldött e-mailben fordulhat az E-Buildhez.